Качеството е начин на работа

В IMR успешно се прилага ISO 9001-2015. Вярваме, че качеството, което доставяме е нашият подпис.

Основният приоритет на IMR е качеството и приложението му във всеки етап на производството – от получаването на материала през целия производствен процес до доставянето на крайния продукт на клиента, съпроводен от всички необходими документи за краен контрол и сертификати.

В IMR вярваме, че най-добрата инвестиция е в хората. Пресечната му точка с качеството е в непрекъснатото развитие и обучение на персонала.

Професионализмът и високото ниво на компетентност на нашите служители е най-добрата гаранция за качество, от която се нуждаят нашите клиенти и най-доброто представяне на нашата компания.