КАЧЕСТВО

ИНТЕГРИТЕТ

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

УСТОЙЧИВОСТ

isun-2
isun-3
EU-logos-2
EU-logos-1

Станете наши партньори!

Мисия

Нашата мисия е, чрез развитие на компетенциите на нашите служители и чрез нарастване на производствения ни капацитет да поддържаме високи нива на доверие в нашите настоящи и бъдещи клиенти.

ПОВЕЧЕ ЗА НАС

Бърза и лесна комуникация

Вярваме, че коректната и навременна комуникация е в основата на успешното партньорство.

Богат професионален опит и квалификации

Най-ценният ресурс, с който разполагаме е опита и квалификацията на екипа ни.

Интелигентни решения

Влагаме старание и мисъл във всеки наш проект, независимо от сложността му.

Инженерингови услуги

Предлагаме богата гама от услуги и сме готови да посрещнем нови предизвикателства.

Управление на проекти

Участваме в управлението на проекти от начало до край.

Ще се радваме да работим заедно!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Богат опит в сферата

Екипът ни е с дългогодишен опит в индустрията

Висококвалифициран екип

Гледаме на екипа ни като на най-големия ресурс, с който разполагаме!

Управление на проекти

От началото до края, даваме всичко от себе си да постигнем поставените цели!

Комплексни инженерингови услуги

Гамата ни от инженерингови услуги е богата, отворени сме към предизвикателства!

100% стремеж към качество

Качеството за нас не е просто обещание, а начин на работа!

РАЗПОЛАГАМЕ С МОДЕРНА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ТЕХНИКА

Swiss type стругове с цифрово управление, подходящи за обработване на детайли с диаметър от 2 мм до 62 м
Машини за лазерно рязане
Преси
Фрези
null

Стругови детайли

Разгледай продукти >

null

Лазерни детайли

Разгледай продукти >

null

Щанцови детайли

Разгледай продукти >

null

Фрезови детайли

Разгледай продукти >

АйЕмАр ЕООД обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на оборудване CNC вертикален машинен център 1 бр.“ по проект BG-RRP-3.004-1146-C01 “Технологична модернизация в предприятието“.

Документи по процедурата може да намерите тук:

1. Публична покана_Айемар.docx
1. Публична покана_Айемар.pdf

2. Изисквания_оферти_АЙЕмАр.doc
2. Изисквания_оферти_АЙЕмАр.pdf

3. Декларация_кандидати_АйЕмАр.doc
3. Декларация_кандидати_АйЕмАр.pdf

4. Оферта_ПМС 80_АйЕмАр.doc
4. Оферта_ПМС 80_АйЕмАр.pdf

5. Методика за оценка_АйЕмАр.doc
5. Методика за оценка_АйЕмАр.pdf

6. Pril_5_Tehnicheska specifikaciq_IMR.docx
6. Pril_5_Tehnicheska specifikaciq_IMR.pdf

7. Prilojenie_Draft Contract АйЕмАр.docx
7. Prilojenie_Draft Contract АйЕмАр.pdf

АйЕмАр ЕООД обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на специализиран софтуер ERP система 1 бр.“ по проект BG-RRP-3.004-1146-C01 “Технологична модернизация в предприятието“.

Документи по процедурата може да намерите тук:

Документи

Фирма „АйЕмАр” ЕООД  подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ  орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-6.002-0527-C01/16.09.2022  “„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“”,   е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 .

Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общият бюджет на проекта възлиза на 68 655,00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 34 327,50 лв. или 50% от общите допустими разходи по проекта (34 327,50 лв. европейско и 0.00 лв национално съфинансиране). Останалите средства ще се осигурят от бенефициента. Планираната продължителност на проекта е 10 месеца.

АЙЕМАР ЕООД стартира изпълнението на проект “ Технологична модернизация в предприятието

 

Проектът се изпълнява по Национален План за Възстановяване и Устойчивост, Приоритетна ос Интелигентна индустрия, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ от крайния получател АЙЕМАР ЕООД

От 10.04.2023 г. АЙЕМАР ЕООД започна изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1146-C01 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Проектът ще се осъществи в гр. Пловдив с финансовата подкрепа на ЕС по линия на Next Generation-EU чрез Национален план за възстановяване и устойчивост.

Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер 359 600.00 лв., от които 179 800.00 лв. безвъзмездно финансиране и 179 800.00 лв. собствено съфинансиране.

Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за повишаване на конкурентоспособността им и подобряване на пазарните й позиции. Проекта цели да постигне следните специфични цели:

– цифровизация на производствения процес, което да бъде постигнато чрез оптимизация на производствените вериги чрез автоматизираните функции на машинния център и програмното задаване на спецификите на детайлите, както и дигитализираното управление на производствените процеси от ERP системата.

– разширяване на капацитета на производство чрез по-големия капацитет на машината, по-кратко време за изработка на един детайл с по-голяма прецизност, както и по-добро планиране на суровини, работна сила и натоварване на оборудването, което да доведе до оптимизиране на производствените процеси, а оттам и до по-голям обем произведена продукция.